Cases

Voor opleidingen en workshops, klik hier.

Advies- en begeleidingstrajecten (beperkte selectie uit periode 2013-2020)

(De cases werden terwille van de confidentialiteit van de klanten geanonimiseerd)

Een ledenvereniging die net een zachte fusie achter de rug heeft, nl. het samengaan van verschillende vzw’s waarbij ze nog altijd autonoom kunnen werken (ook naar de buitenwereld toe), maar waar vanuit een overkoepelende vzw wel de ambitie is om meer naar “één merk” te evolueren, werd een traject uitgevoerd waarbij aan de hand van diepte-interviews gepeild werd naar de organisatie-maturiteit en bereidheid om die volgende stap te nemen. Hierbij werd een analyse gedaan op niveau van directie en team, maar ook bij de bestuurders.


Een advocatenkantoor vroeg ons vorm te geven aan een community die voor een hechtere binding moet zorgen tussen de eigen professionals, externe professionals waar ze dikwijls mee samenwerken en de cliënten. Met als doelstelling niet alleen een duurzamere relatie op te bouwen, maar ook na te gaan hoe er beter samengewerkt kan worden, en eventueel zelfs samen nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden (co-creatie).


Voor een middelgrote organisatie werd de interne structuur van bestuur en lokale werkgroepen geanalyseerd en hertekend. Op die manier konden ‘dode’ werkgroepen opgedoekt worden en kregen andere duidelijke ‘targets’. De leden werden binnen hun competenties en comfortzone ingezet. De resultaten werden met alle betrokkenen besproken, zodat een breed draagvlak voor de nieuwe structuur gevonden kon worden.


Een groep van zelfstandige consultants vroeg om samen te bekijken op welke manier ze samen een professionele community zouden kunnen uitbouwen waarbij de premisse was dat ze zich niet onmiddellijk voor eeuwig en altijd aan mekaar wilden binden.


Omdat bleek dat heel wat leden niet naar de ‘nationaal’ georganiseerde studiedagen kwamen, werd voor een beroepsvereniging een ‘lokale’ werking uitgebouwd, met een minimum aan effort van de organisatie en met maximale return voor die leden. Tegelijk werd ervoor gezorgd dat die lokale clusters effectief deel uitmaken van de overkoepelende belangenbehartiging.


Een kleine, niche-sectororganisatie vroeg te onderzoeken wat de impact zou zijn mochten ook de ‘leveranciers’ actief als sponsor of zelfs als leden betrokken worden bij de organisatie.


Op vraag van een museum werd een interne workshop georganiseerd om na te denken over het optimaliseren van het project ‘Vrienden van het museum’ om zo te zorgen dat de inzet van vrijwilligers en fans van het museum geoptimaliseerd werd voor alle partijen.


Een kleine belangenorganisatie uit de medische sector zocht aandacht bij de overheid. In plaats van een grote éénmalige guerilla-actie, waarvan het succes niet gegarandeerd was, werd geopteerd voor een langere termijn strategie van gerichte communicatie en contacten met de diverse stakeholders.


Vier verenigingen met belangrijke sectorale raakvlakken, maar organisatiekundig heel verschillend, vroegen om een ‘koepel’ uit te werken waarbij ieder zijn eigenheid kon behouden, maar met een duidelijke toegevoegde waarde. Hiervoor werd een graduele samenwerking uitgewerkt te beginnen met ‘onschuldige’ zaken als externe communicatie over de sector. Ondertussen wordt ook sterk inhoudelijk rond dossiers gewerkt en worden gezamenlijke standpunten verwoord naar de overheid.


Een experiment om masterclasses te geven over topics die in principe buiten de comfortzone van de leden van een sterk thematisch werkende beroepsvereniging vielen, was zo een succes dat er nu afzonderlijke ‘werkgroepen’ ontstaan rond deze thema’s.


Naar aanleiding van een strategisch traject rond missie en visie binnen een beroepsvereniging (workshops met executieve bestuurders, maar ook met leden) werd tot verrassing van het bestuur vastgesteld dat de jonge generatie leden heel veel waarde hecht aan sociale activiteiten (zoals lokale voetbalploegen). Deze belangrijke vorm van ledenbinding werd ‘ingekanteld’ in de strategie van de organisatie.


Omdat er zoveel kandidaten waren bij de oproep voor nieuwe bestuurders binnen een sectororganisatie in volle ontwikkeling, werd samen met het secretariaat bekeken welke competenties echt noodzakelijk waren. Op basis hiervan werd de functie van bestuurder uitgetekend. Tegelijk kregen de ‘oude’ bestuurders op een vriendelijke manier inzicht in hun functioneren. Niet alle kandidaten werden weerhouden, maar voor hen werd gezocht naar een actieve rol binnen de diverse expertgroepen van de organisatie.


Een organisatie wou haar jaarlijks event waarop de ruim 100 nationale en lokale mandatarissen (afdelingen, werkgroepen, projectwerking) in de bloemetjes gezet worden op een andere manier invullen dan het jaarverslag voorlezen bij een hapje en een drankje. Er werd in groepjes gewerkt rond zowel organisatorische als thematische vraagstukken waarmee de organisatie geconfronteerd wordt. Op die manier werd jarenlange ervaring en betrokkenheid gevaloriseerd en kregen de ‘ambassadeurs’ de nodige erkenning.


 

>> Kan ik ook uw organisatie helpen ? Aarzel niet mij te contacteren.