Hoe ik u kan helpen !

Ik help bestuurders en professionals van ledenorganisaties zoals beroepsverenigingen, sectororganisaties, non-profitorganisaties (socio-cultureel, charities, bewegingen) maar ook virtuele en informele groepen en samenwerkingsverbanden van leden en professionals  in hun uitdagende rol om de collectieve ambitie van hun organisatie te realiseren.

Zo kunnen alle betrokkenen (de bestuurders, de professionals, de vrijwilligers, in het bijzonder de leden maar ook andere externe stakeholders) een grotere toegevoegde waarde ervaren (What’s in it for me?), en tegelijk wordt vanuit de collectieve aanpak gezorgd voor daadwerkelijke impact zowel voor de organisatie als voor de maatschappij (What’s in it for us?).

*    *    *

MIJN AANPAK

Vertrouwelijk verbindend: ik treed graag van dichtbij op als ‘trusted advisor’ (sparringpartner) voor individuele bestuurders of directeurs. Maar ook als inspirator voor kleine groepen van bestuurders en/of professionals.

Concreet tastbaar: ik vertrek als expert vanuit een breed referentiekader en verbind vakkennis met jarenlange ervaring tot relevante inzichten, op maat van de bestuurders en professionals. Het verleden biedt inzicht, de toekomst wenkt, maar we moeten handelen in het nu.

Kort en krachtig: wat snel kan in de begeleiding en het proces, hoeft niet in te boeten aan duurzaamheid op lange termijn. Het opzet is dat wat we realiseren niet zomaar voorbij gaat, maar geëxpliciteerd en geïnternaliseerd wordt bij alle betrokkenen.

Waardevolle ‘outcome’: niet zozeer wat we gedaan hebben telt, maar welke impact het heeft en zal blijven hebben (cf. de realisatie van de collectieve ambitie).

*    *    *

Dit vertaalt zich in volgende diensten:

  • Empowerment van individuele bestuurders (waaronder de voorzitter), de directeur/manager/coördinator van de ledenorganisatie. Dit kan als ‘sparring-partner’ gedurende een éénmalige meeting van enkele uren, maar ook structureler door een periodiek overleg (als ‘trusted advisor’). Ik heb daarnaast een specifiek aanbod voor Bestuurders (en voorzitters): zie www.marcmestdagh.be/bestuurder
  • Inspiratiesessies over alle mogelijke topics, specifiek voor bestuurders en professionals rond verenigingsleiderschap, maar ook heel breed over verenigingsmanagement: community-building, governance, ledenwerking enz. voor teams van professionals gedurende een interactief moment (max. 3 u), bv. naar aanleiding van een visiemeeting met het bestuur, een teambuildingmoment voor de verenigingsprofessionals…
  • Het opnemen van het mandaat van onafhankelijk adviseur van het Bestuursorgaan. Vanuit mijn ervaring bij 2Mpact waar we meer dan 20 ledenorganisaties operationeel ondersteunen heb ik heel wat ervaring bij de dagelijkse werking van een organisatie. In combinatie met mijn advies-aanpak rond het Bestuursorgaan kan ik bovendien de nodige zuurstof brengen binnen het bestuur.

>>> Contacteer me vrijblijvend voor een voorstel op maat.