Van verenigingsprofessional naar verbindingsprofessional

Als we niet enkel willen werken voor de leden maar ook met de leden dan moeten we ons daar anders op gaan organiseren. Vooral als we de leden dan ook nog eens samen aan het werk willen zetten. Dat werpt trouwens ook een ander licht op het profiel van de verenigingsmedewerker. Een nieuwe attitude en bijhorende vaardigheden trekken aan de mouw van de klassieke inhoudelijke stafmedewerker.

Veranderend verenigingsmodel

Waar voorheen de organisatie als dusdanig aan zet was, zien we een wezenlijke verschuiving naar de centrale rol die leden spelen in het creëren van verbindingen tussen mekaar waarbij de organisatie meer de rol van facilitator opneemt dan vastzit in de klassieke command & control- modus. Ledenbinding is geen kwestie van binding tussen de organisatie en het lid, maar van leden onderling. De waarde van de community bestaat dan ook niet langer uit het samenbrengen van zoveel mogelijk gelijkaardige leden, maar wel uit de verbindingen tussen de leden met grote diversiteit – weliswaar geïnspireerd door een zelfde collectieve ambitie. Vanuit Vereniging 3.0 leren we dat de relevantie van een vereniging in de toekomst erin bestaat dat organisaties open zijn, op zoek naar samenwerking en verbreding. Daarbij vertrekkend van verbinding van de leden met het oog op het oplossen van vraagstukken die hen bezighouden en die toekomstbepalend zijn.

 

Individualism is a fine idea. It provides incentive, promotes leadership, and encourages development—but not on its own. We are social animals who cannot function effectively without a social system that is larger than ourselves. This is what is meant by “community”—the social glue that binds us together for the greater good. (Henry Mintzberg)

 

Verenigingsprofessional: functie of rol?

Enkele jaren geleden ontwikkelden we met leden en experten binnen BSAE een beperkt beroepscompetentieprofiel voor zowel de verenigingsmanager als verenigingsmedewerker. Bedoeling was vooral om aandacht te vragen voor het beroep van verenigingsprofessional. In de praktijk is gebleken dat heel wat mensen zich toch niet zo aangetrokken voelen tot de generieke term. Een communicatieverantwoordelijke in een ledenvereniging lijkt zich alsnog liever communicatieprofessional te noemen dan verenigingsprofessional. Vooral hogere profielen, en profielen die een meer verenigingsgeoriënteerde functie hebben (bv. verantwoordelijke ledenwerking, bewegingscoördinator,…) noemen zich al vlugger ook verenigingsmanager of –professional. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk heel wat ‘bijzondere’ aspecten verbonden zijn aan het werken in een ledenorganisatie. Het Charter van de Verenigingsprofessional dat we recent met BSAE hebben opgemaakt neigt dan ook meer tot het toedichten van ‘rollen’ die men kan aannemen binnen het verenigingswerk.

Verbindingsprofessional

Als we dan het veranderend verenigingsmodel bovenop het profiel van de verenigingsprofessional leggen, wordt een extra dimensie zichtbaar. Van die professional wordt niet enkel verwacht dat hij inhoudelijke kennis heeft van de sector of het beroep maar bij voorkeur ook nog communicatief is naar de leden toe. Meer nog, hij moet een verbindingsprofessional zijn: een professional die mensen helpt verbinden op een collectieve ambitie. Zijn finaliteit is samen met de leden, maar ook met externe stakeholders, te werken rond co-creatie en samenwerking met het oog op maatschappelijke relevantie, waarbij het in vraag stellen van de relevantie van het beroep of de sector niet geschuwd wordt. Dit gaat dus veel breder dan het werken aan de afscherming en het behoud van een beroep of sector.

Facilitator

Een verbindingsprofessional is bijgevolg op de eerste plaats een sterke facilitator – bij voorkeur met een zekere inhoudelijke kennis van zaken – die ervoor zorgt dat er binnen diverse groepen een dialoog tot stand komt die kan leiden tot oplossingen die niet enkel voor de groep zelf, maar ook voor de andere leden van de organisatie en de organisatie zelf nuttig zijn. Dat veronderstelt dat hij in staat is om vertrouwen binnen de groep te creëren dat moet leiden tot een sterke betrokkenheid en groter gevoel van verantwoordelijkheid. Spreken we hier dan ook van een aparte functie? Neen, elke verenigingsprofessional moet een beetje een verbinder zijn!

Uitdagingen

Voor heel wat organisaties betekent dit echter een uitdaging op het niveau van de competenties van de medewerkers binnen ledenorganisaties.

*    *    * 

Blijf op de hoogte van inzichten door deze blog te volgen – je kan je aanmelden in de rechterkolom. Je krijgt dan een email als ik een nieuw artikel publiceer (2-tal per maand).

2 gedachten over “Van verenigingsprofessional naar verbindingsprofessional

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s