De Community Empowered Professional

cep_kleinIk versterk professionals door hen hechter te binden binnen hun netwerk. Ik vertrek daarbij vanuit enerzijds een duidelijke omkadering van de professional en anderzijds de kracht van de community’s waarbinnen hij zich beweegt: als lid van een beroeps- of ledenvereniging, een informele club, of deel uitmakend van een samenwerkingsverband (werkgroep, stuurgroep, community of practice,…) of een team met interne en externe professionals binnen een organisatie of bedrijf.

Als die twee elementen (individuele professionaliteit en verbondenheid binnen community’s) evenwichtig zijn uitgebouwd en op mekaar afgestemd, leidt dit tot ‘empowerment’ van de professional. Hij weet zich dan beschermd binnen een comfortzone, maar ervaart tegelijk ook de kracht om met overtuiging, enthousiasme en energie de dingen aan te pakken. Dit is de kern van het concept van de “Community Empowered Professional”

Ik ben ervan overtuigd dat professionals niet alleen persoonlijk maar ook professioneel (en dus maatschappelijk) een cruciale rol te spelen hebben. Professionalisme bestaat uit de combinatie van expertise en engagement – professionals moeten de kans krijgen om dat optimaal in te zetten en zo het verschil te maken. Het concept van de “Community Empowered Professional” biedt daar de nodige randvoorwaarden voor.

Of ze nu als werknemer of zelfstandige aan de slag zijn, in beide gevallen moeten professionals een sterke omkadering krijgen om hun expertise en engagement te valoriseren. Naast aandacht voor een scherpe professionele identiteit en het bewust professioneel handelen, zal het functioneren binnen diverse community’s zorgen voor empowerment en finaal effectieve impact.

Het is niet verwonderlijk dat er een toenemende groep van kenniswerkers (freelancers, adviseurs, onafhankelijke zelfstandigen,…) de ambitie koestert om op die manier als professional in het leven te staan, waarbij zelfstandigheid en autonomie hoog gewaardeerd wordt. Dat wil echter niet zeggen dat ze helemaal geïsoleerd door het leven kunnen gaan. Een professional is maar professional dankzij de erkenning van anderen.

De kracht van de community

Verbondenheid met collega’s en andere actoren binnen hun netwerk is cruciaal. Het is dus noodzakelijk de kracht en toegevoegde waarde van de collectiviteit in te zetten. Dit manifesteert zich doordat de professionals zich bewegen binnen netwerken en community’s waar ze in contact komen met collega’s, potentiële klanten, mogelijke partners en andere stakeholders. Dat kan gaan om klassieke, formele verenigingen zoals de beroepsvereniging of een federatie, maar evenzeer om meer informele netwerken zoals businessclubs of zelfs virtuele groepen (cf. LinkedIn Groups).

Wat al deze community’s gemeen hebben is dat ze via hun werking proberen een breed pallet aan directe ledenvoordelen en diensten te ontwikkelen om  hun leden te binden. Dit kan gaan over juridisch-administratieve omkadering, nuttige informatie, opleidingen, maar ook over business-opportuniteiten. Bovendien speelt hierbij dat verenigingen en community’s meer dan voorheen proberen om de kracht van de individuele leden in te zetten om het individuele te overstijgen en samen een collectieve ambitie waar te maken. In alle gevallen levert de inzet van de professional zowel persoonlijke en professionele winst op als effectieve ‘outcome’ voor de community.

Ook bedrijven hebben iets te leren…

Tot slot wil ik er nog even op wijzen dat ook bedrijven kunnen leren van verenigingen en community’s over het nut van Community Empowered Professionals. Dit kan gaan over werknemers die door hun opleiding en ervaring een relatief autonoom statuut verworven hebben binnen de organisatie, maar ook over het samenwerken met externe professionals die ‘ingehuurd’ worden als adviseurs of tijdelijke uitvoerende werkkrachten.  Dat maakt van bedrijven open netwerken waarbij de typische dynamiek en finaliteit (bv. eerder value- dan profitdriven, bottomup aansturing ipv command & control,…) van community’s tot hun recht komen. Het is dus cruciaal dat bedrijven op een efficiënte manier omgaan met de waardevolle resources binnen hun netwerk en de nodige aandacht besteden aan hun engagement binnen community’s en de manier waarop ze omgaan met hun professionals. Professionals de kans geven om zich als CEP te ontwikkelen is dus zeker aanbevolen.

Verneem hier hoe ik concreet kan helpen om het gedachtegoed van de “Community Empowered Professional” toe te passen op uzelf of binnen uw community, organisatie of bedrijf.

 

(update: 7/8/2018)

3 gedachten over “De Community Empowered Professional

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s