Samenwerken is het nieuwe alles-zelf-doen

Een organisatie kan zich onmogelijk nog als een eiland gedragen. Alles en iedereen is stakeholder geworden en de connecties met de buitenwereld zijn bijna niet meer te overzien. Een brede kijk houden op de biotoop rond de organisatie is dus van levensbelang geworden. Je merkt overigens dat ook de bedrijfswereld op eenzelfde manier het speelveld aan het verruimen is – de netwerkeconomie heeft komaf gemaakt met het lineaire procesdenken waarbij de organisatie zichzelf graag alleen aan het stuur ziet zitten.

Het community-denken, waarbij de leden en klanten centraal staan, doet meer en meer zijn intrede. De uitdaging voor de organisatie van de toekomst is dan ook om vanuit een collectieve ambitie alle stakeholders binnen die biotoop te verbinden.

Vandaar de noodzaak om tijdig na te gaan of je organisatie wel toekomstbestendig is. Ga bij jezelf na in hoeverre de volgende thema’s op de agenda staan binnen je organisatie. De rode draad is onmiskenbaar ‘samenwerken’.

10 uitdagingen voor de FutureProof community:

  • Er is een missie, visie en plan van aanpak, maar ook een scherpe en levendige collectieve ambitie
  • Het zijn sterke professionals die sturing geven, net als zij die instaan voor de uitvoering en zo de werking dragen
  • De behoeften van de leden van de community staan centraal – vanuit de permanente interactie wordt de koers bepaald
  • Niet zozeer wat we doen of aanbieden, maar hoe en het resultaat dat we ermee bereiken maken het verschil
  • We zoeken een perfect fit tussen menselijke inzet en internettechnologie om de processen te optimaliseren
  • We bundelen onze inspanningen en putten uit de kracht van de leden om samen te werken en te co-creëren
  • De leden en alle andere stakeholders zijn actief verbonden binnen een open en dynamisch netwerk
  • We zetten in op win-win partnerships en strategische samenwerkingsverbanden met anderen
  • Onze maatschappelijke toegevoegde waarde overstijgt het organisatie-specifieke karakter
  • Ons levensnoodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid waarborgen we door permanent de vinger aan de pols te houden

Sta je er alleen voor?

Helemaal niet. Op basis van jarenlange ervaring met verenigingen en genetwerkte organisaties of community’s hebben we een begeleidingstraject, FutureProof, ontwikkeld. In dit traject werken  we samen aan concrete acties die noodzakelijk zijn om de organisatie toekomstbestendig te maken. De methodiek bestaat uit een intakegesprek waarbij kennisdeling en benchmarking centraal staan. Op basis daarvan worden concrete voorstellen gedefinieerd die verder uitgewerkt kunnen worden. De resultaten worden samen besproken en/of via een workshop voorgelegd of afgetoetst aan een grotere groep betrokkenen (bv. bestuur, bureau, leden, stakeholders,…).

Je kan er hier meer over lezen.

Een gedachte over “Samenwerken is het nieuwe alles-zelf-doen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s