Ledenbinding: van koud netwerk naar warme community

Ledenbinding is niet zozeer een ad hoc oefening waarbij enkele simpele tips & tricks de zaken terug op orde zetten, het maakt deel uit van de DNA van de organisatie. En voor alle duidelijkheid, het feit dat een organisatie zich manifesteert als ledenorganisatie betekent nog niet dat de leden zich verbonden voelen. Misschien komen ze gewoon wat voordelen halen omdat die opportuniteit zich voordoet. Dan heb je als organisatie vooral een netwerk (of zelfs klantenbestand), niet zozeer een community.

Ledenbinding heeft te maken met veel essentiëlere zaken dan dit. Zie de vergelijkende tabel tussen een koud netwerk en een warme community*.

Netwerk Community
Experience Purpose
Connecting Belonging
Knowledge Empowerment
Kwantiteit Kwaliteit
Zelforganiserend Bewust faciliterend organiseren
Opportuniteit van voordelen/ diensten (what’s in it for me?) Solidariteit/collectiveren (zorgen voor alle leden – what’s in it for us?)
Geen lidgeld (evt. pay-as-you-go) Lidgeld (in ruil voor diensten en ontzorging )
Stand alone Deel van groter geheel (biotoop)
Zichzelf uitvlakkend Innoverend
Output Outcome

Ledenbinding in een community is dus een permanent aandachtspunt en moet vanuit verschillende mechanismen en processen tegelijk bekeken worden.

Zo is er essentieel aandacht nodig voor onder meer:
  • De rol die een lid kan spelen. In veel gevallen weet een lid onvoldoende op welke manier hij door een actievere rol te spelen binnen de community er ook meer voordeel uit kan halen. Je zou het kunnen vergelijken met de consument die ofwel kiest wat er in de etalage ligt, of de consument die mee in de keuken kijkt hoe iets tot stand kan komen dat hem echt past. Onderzoek wijst uit dat het lid in veel gevallen niet weet wat de organisatie echt voor hem kan betekenen.
  • De flexibiliteit van de organisatie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Besluitvorming loopt bij veel organisatie stroperig – business as usual primeert boven de moed om harde beslissingen te nemen als acties, voordelen, programma’s niet het gewenste resultaat opleveren. Om die redenen moet er nagedacht worden over andere mechanismen, zoals het inzetten van de kracht van de leden, het omturnen van leden tot ambassadeurs (dit is niet enkel de plicht en het voorrecht van de bestuurders) en het realiseren van collectieve verbinding. De “what’s in it for me” mag er best wezen, maar finaal wil je als organisatie net iets meer bereiken met de groep (= de collectieve ambitie).
  • De daadwerkelijke impact van wat de organisatie doet, zowel wat de individuele invulling van ledenbehoeften betreft, als de collectieve impact van bijvoorbeeld de belangenbehartiging of lobby. Het zijn belangrijke leidmotieven voor leden, maar in de praktijk merk je dat de communicatie naar en participatie van de leden stiefmoederlijk behandeld wordt.µ

*De volledige vergelijking en hoe dit allemaal in de praktijk in zijn werk gaat bij een community, kan je vernemen tijdens mijn volledig herwerkte Masterclass Ledenbinding die ik voor BSAE verzorg op 20 november 2017 – meer info.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s