Tien inzichten die je als moderne professional niet kan missen

Het wordt er niet makkelijker op om als professional stand te houden in een economische omgeving die permanent in verandering is. Onder professional versta ik hierbij kenniswerkers, zowel werknemers, werkgevers als zelfstandigen, die gefocust zijn op een specifieke sectorale expertise (bv. milieucoördinator, accountant, business developer) of die als adviseur of consultant hun expertise weten te ‘vermarkten’ (bv. business consultant, interim manager, freelancer). In alle gevallen is het meer dan noodzakelijk om het vizier breed te houden op wat er van je verwacht wordt.

Op basis van mijn jarenlange ervaring met heel wat professionals met de uiteenlopende profielen zoals hierboven geschetst en binnen diverse beroepsverenigingen en community’s heb ik een lijstje van 10 inzichten opgesteld die cruciaal zijn om als sterke en weerbare professional te functioneren.

  1. Professionele identiteit: Inzicht in het uitwerken van een professionele identiteit, meer bepaald het in kaart brengen van het waarom, wat en hoe van het professional zijn (persoonlijke missie, visie,…)
  2. Een sterk merk: Inzicht in hoe je evolueert tot een sterk merk en welke ‘instrumenten’ die je daarbij kan aanwenden om een permanente zichtbaarheid te creëren  (bv. website, newsletter, social media,…), maar ook om een autoriteit met een sterke reputatie te worden
  3. Rollen en business model: Inzicht in alle ‘rollen’ die je als professional kunt aangaan (van externe expert tot intern uitvoerend), met de daarbij horende uitdagingen (pricing, resources,…).
  4. Kennis en expertise: Inzicht in hoe je kennis (wat voorheen het onderscheidende element van de professional was) ook vandaag nog kunt ‘managen’ en valoriseren en ook hoe je een eigen kennismanagementstrategie kan uitstippelen, waarbij je aandacht hebt voor zelfreflectie en duurzaamheid
  5. Future Proof: Inzicht en concrete acties (eigen monitoringaanpak) van hoe jij best op de hoogte blijft van alle trends en gebeurtenissen die rondom jou gebeuren en die een mogelijke impact op je professionele toekomst kunnen hebben
  6. Je bent een netwerk: Inzicht hoe je de data van je minder actieve contacten makkelijk kunt ‘verrijken’ en wat de echte waarde is van die contacten. Je leert daarbij jezelf open te stellen als ‘netwerk’ waardoor je makkelijk meer haalt uit nieuwe en bestaande contacten
  7. Verbinden en verbreden: Inzicht en concrete technieken om te binden en verbinden: maw je professionele relaties te verdiepen, zij het 1 op 1 of als lid van een vereniging, maar ook in minder evidente relaties (bv. lobby). Tegelijk leer je hoe je nieuwe opportuniteiten  creëert en daardoor je netwerk versterkt
  8. Samenwerken: Inzicht in hoe je door het samenbrengen van mensen gebruik kan maken van de kracht van je netwerk (collectiveren en co-creëren binnen lerende netwerken, ‘communities of practice’, enz.), maar evenzeer hoe je optimale samenwerkingsverbanden of partnerships afsluit
  9. Professioneel engagement: Inzicht in de waarde van je beroep (perceptie door collega’s, andere beroepsgroepen, maar ook klanten en stakeholders), rekening houdend met ethische en deontologische principes. Tegelijk bekijken we voor- en nadelen van een wettelijke regeling, dan wel zelfregulering van het beroep van professionals en hoe je dit voor jezelf moet kaderen binnen een permanente aandacht voor een kwalitatieve dienstverlening
  10. Maatschappelijke waarde: Inzicht in hoe een sterk engagement niet alleen professionele en persoonlijke voldoening geeft, maar er ook voor zorgt dat je je expertise op een maatschappelijk relevante manier kunt inzetten. Dit kan louter zakelijk, maar ook bvb via vrijwilligerswerk.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s