Academy is meer dan een opleiding organiseren

Bijblijven is ongetwijfeld één van de belangrijkste uitdagingen voor de moderne professional. Verandert de wereld snel, dan verandert de professionele context wellicht nog sneller. Het enige antwoord is levenslang leren, en dat vertaalt zich in een brede waaier aan vormings- en opleidingstrajecten. Los van private initiatieven is het aanbieden van vorming altijd al een kerntaak geweest van beroepsverenigingen en sectororganisaties. Maar het is eigenlijk nog veel meer dan zorgen dat de professional ‘mee is’.

Voorbij de basisopleiding

Voor veel beroepen en functies binnen organisaties bestaan heel wat basisopleidingen in het reguliere onderwijscircuit. Maar éénmaal ‘on the job’ blijkt het noodzakelijk om kennis en vaardigheden permanent à jour te houden. Trainingen en vorming, al dan niet geregeld dankzij wettelijke verplichtingen, maken een deel uit van de dagelijkse jobuitoefening.

Heel wat ledenorganisaties pikken daar graag op in door een breed spectrum aan opleidingen te organiseren. In de meeste gevallen ontstaan deze op basis van bevragingen naar de concrete behoeften bij de professionals of de werkgevers. Dikwijls wordt voornamelijk ad hoc ingespeeld op wijzigingen in de wetgeving of professionele context (nieuwe technologie, andere marktvragen,..).

Doordachte aanpak

Belangrijker is het echter om zich als organisatie bewust af te vragen op welke manier er een coherente en strategische aanpak uitgewerkt kan worden. Zodat het niet enkel om invulling vanactuele noden gaat, maar ook om de toekomst van het beroep veilig te stellen. Als we daar dan doelstellingen als flexibiliteit, weerbaarheid en toekomstgerichtheid aan koppelen, positioneren we het organiseren van opleidingen binnen de kerntaak van de ledenorganisatie, namelijk mee helpen vormgeven aan de toekomst van de leden. Opvallend is dat het hier dan ook niet enkel om de klassieke sectoraal-geïnspireerde opleidingen gaat, maar dat soft skills en attitudevorming zich opwerpen.

Los van de invulling van concrete behoeften van de deelnemers wordt op die manier ook de organisatie er zelf beter van. Interne kennisopbouw wordt gefaciliteerd die het event overstijgt, en zo gedeeld kan worden onder een grotere groep binnen een community of vereniging. Of de organisatie kan voor haar eigen werking nuttig gebruik maken van de output van workshops waar deelnemers helpen meedenken over issues die belangrijk zijn voor de grotere groep. Allemaal manieren om verder invulling te geven aan de collectieve Body of Knowledge van de organisatie.

Academy

Als we bovendien al die inspanningen systematisch en structureel verankeren in een ‘Academy’, dan creëren we een duidelijk tastbare toegevoegde meerwaarde naar de buitenwereld. De deelnemers krijgen een antwoord op langere termijn voor de ontwikkeling van hun professionele loopbaan, de organisatie geniet van de collectiverende effecten (ledentevredendheid, kennisopbouw, recurrente business …) en er is een positieve perceptie bij de stakeholders van de autoriteit van de Academy.

Uiteraard vraagt dat een inspanning van de organisatie. Het aanbod moet continu opgevolgd worden, zowel naar inhoud als naar kwaliteit. En de deelnemers zijn er ook niet makkelijker op geworden. In een vroegere post (https://marcmestdagh.be/2016/02/08/de-lerende-community-meer-dan-een-opleiding-volgen/) heb ik 2 belangrijke trends aangehaald:

Member Experience

Een opleiding volgen is niet langer een dag doorbrengen in een schools lokaal en luisteren naar de expert vooraan. Deelnemers willen actief mee kunnen werken en denken. Ze willen hun persoonlijk verhaal kwijt, en vooral naar huis gaan met een antwoord op hun vragen.

Uitwisseling van ervaringen met collega’s staat meer dan ooit centraal – het biedt niet alleen de mogelijkheid om inzichten en kennis aan de praktijk af te toetsen, nu en dan ontstaat een verwarmend louterend effect doordat iedereen met dezelfde uitdagingen blijkt te kampen.

Dat de locatie bovendien makkelijk bereikbaar moet zijn, het er ook wat anders mag uitzien en dat de lunch meer is dan een broodje kaas, is minstens even belangrijk geworden.

Kortom, het lid zoekt een aangename ‘experience’. Laat dat nu net een mooie opportuniteit zijn voor de vereniging om unieke ledenbinding te creëren.

Buiten de comfortzone

Een andere evolutie is de toenemende interesse van de professionals om eens uit hun comfortzone gehaald te worden. Inspiratiesessies, toekomstcongressen en workshops zijn niet meer weg te denken uit het aanbod. Maar er is meer aan de hand.

Professionals moeten voorbij hun vak durven kijken. Inzicht in en kennis van de omgeving waarin ze opereren is van cruciaal belang geworden. Daarbij moet de professional op zoek naar ‘verbinding’ met andere domeinen, maar ook met andere professionals.

Dat vertaalt zich in de praktijk in de organisatie van opleidingen die de leden niet onmiddellijk verwachten. Een opleiding organiseren over ‘freelancen’ in de milieusector trekt andere leden aan dan een masterclass afvalwaterzuivering. Het voordeel is ook dat je zo weer andere clusters van leden bijeenkrijgt die zich binnen de organisatie aan mekaar binden.

Tot slot enkele concrete tips

Om een succesvolle Academy uit te bouwen is het dus essentieel om bij de volgende stappen stil te staan:

  • Welk aanbod moeten we voorzien (aangestuurd door vragen van leden, actualiteit, wetgeving …)?
  • Welk aanbod kunnen we extra organiseren in het kader van een breder verhaal (andere aspecten die relevant zijn voor de leden)?
  • Hoe pakken we dat op een systematische en gestructureerde manier aan (format, frequentie, communicatie …)?
  • Hoe vertalen we dat ook naar de Body of Knowledge van de organisatie toe zodat dit ook voor de organisatie en ALLE leden een toegevoegde waarde betekent?

Wij helpen je graag om meer uit je opleidingen te halen en een ‘Academy’ uit te bouwen. Wij kunnen niet enkel adviserend helpen, maar ook effectief instaan voor de uitvoering. Wij hebben hiervoor een specifieke dienstverlening uitgebouwd. De basis is een methodiek voor zowel het vormgeven van de Academy op zich, als het organiseren van een concrete opleiding die zijn neerslag kreeg in een kwaliteitshandboek, extern ge-audit en de basis voor onze erkenning binnen de KMO-portefeuille voor het organiseren van opleidingen.

Contacteer bij 2Mpact Tara@2mpact.be  (tel. 09 233 48 66)

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s