Is macht vs. invloed gelijk aan bestuurder vs. verenigingsprofessional?

In een vorig artikel had ik het over de manier waarop bestuurders en verenigingsprofessionals mekaar kunnen beïnvloeden binnen het nochtans strak afgelijnde speelveld van de ‘governance’ binnen een ledenorganisatie. Een concrete case wees me er recent op dat het niet enkel over beïnvloeden gaat, maar ook over een machtspositie binnen de relatie. Is hiervoor een oplossing te vinden?

Perceptiekloof

Onlangs nam ik deel aan een strategisch overleg met een bestuur en enkele verenigingsprofessionals van een sectororganisatie. Het was de bedoeling om samen te reflecteren over de gang van zaken, vooral met het oog op het verkennen van nieuwe pistes. Daarvoor mocht ik mee aanschuiven aan tafel. De sfeer was gemoedelijk en informeel, maar er hing toch een zekere spanning in de lucht en al duidelijk bleek dat er van het bestuur een dwingende autoriteit uitging ten aanzien van de professionals. Dat was tastbaar in de inleidende woorden van de voorzitter, maar tegelijk ook in de korte interventies, maar vooral stiltes van de andere bestuurders. De verenigingsprofessionals zwegen eveneens zoveel als mogelijk. Hun interventies bleven vaag en zelfs verontschuldigend. Wellicht omdat zij finaal als uitvoerders van de beslissingen van het bestuur deels als bevooroordeeld dreigden over te komen.

In dit voorval werd ik opnieuw geconfronteerd met de twee verschillende werelden die mekaar op het niveau van het bestuur ontmoeten. Een andere professionele achtergrond, andere attitude, andere doelstellingen, kortom een andersoortig ‘professionalisme’. En los van mijn poging om zaken te expliciteren en inzicht te geven in hun perceptiekloof, nl. het feit een andere visie te hebben van waar het over gaat of zou moeten gaan, had ik de indruk dat hier ook iets speelde wat ik net in het boek “Macht is zilver, Invloed is goud”* gelezen had, nl. het verschil tussen macht en invloed.

Macht vs. invloed

Zoals ik de meeting voelde evolueren, haalden bestuurders vooral weinig genuanceerde machtsargumenten aan om dingen wel of niet te doen. Nuances van de verenigingsprofessionals werden gekortwiekt door van het strategische naar het operationele niveau neer te dalen. Dooddoener hierbij is niet ver te zoeken: ‘wie gaat dit allemaal doen en zijn we wel zeker dat dit zal werken?’ Het overleg eindigde met een zacht compromis: we laten het even bezinken en komen er later op terug.

Achteraf moest ik denken aan een zin die ik had aangeduid in het boek: “De beïnvloede neemt dat niet zomaar met lange tanden aan, hij maakt het zichzelf eigen, voelt het, draagt het. Bij invloed ligt de focus – in tegenstelling tot bij macht – bij de andere, niet bij degene die invloed uitoefent. Het gaat om empathie, geven, dankbaarheid én om de juiste verhalen vertellen. ‘Invloed’ is veel meer een state of mind.”

Op welke manier kan een verenigingsprofessional in zo’n situatie bestuurders positief ‘beïnvloeden’ zodat ze toegankelijker zijn om de uitdagingen die op tafel liggen anders te willen aanpakken. In het boek worden de volgende drie cruciale pijlers van invloed geduid: inspiratie (wie mensen kan overtuigen om samen vooruit te gaan, die heeft invloed), communicatie (strak en proactief tewerk gaan, nl. het voortouw nemen en een turbo op verandering zetten) en associatie (wie invloed wil moet partners vinden).

Rol van de verenigingsprofessional

Ik ben ervan overtuigd dat het essentieel is voor verenigingsprofessionals om mekaars ‘achtergrond’ te kennen, maar bovenal open te willen staan voor mekaars ‘voorgrond’ – waar willen we samen als organisatie naar toe? En hoe kunnen we over onze eigen stellingen kijken om een groter doel te bereiken. Dat doen we volgens de auteurs van het boek zeker niet alleen: “Invloed heeft onlosmakelijk met collectief, relaties en netwerken te maken.”

In die context nodig ik elke verenigingsprofessional uit om samen met mij te verkennen hoe we dit optimaal kunnen aanpakken. Zie de BSAE-masterclass op  18 maart 2021 ‘Bestuurder: lust of last voor de verenigingsprofessional? – https://www.bsae.be/meetings-detail-pagina/66/bestuurder-lust-of-last-voor-de-verenigingsprofessional-(e-masterclass)

 

*    *    *

*Macht is zilver, Invloed is goud, Olivier Van Horenbeeck & Peter De Keyzer, Growth Inc, 2021

*    *    *

Blijf op de hoogte van inzichten door deze blog te volgen – je kan je aanmelden in de rechterkolom. Je krijgt dan een email als ik een nieuw artikel publiceer (2-tal per maand).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s